Penzijní připojištěníPenzijní připojištění patří mezi osvědčené konzervativní nástroje, jak si spořit na důchod. Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje. Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte navíc státní příspěvek.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Kdo se může připojistit?

Účastníkem penzijního připojištění může být každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Lze být připojištěn pouze u jednoho fondu v jeden okamžik.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu. 

Jaká je státní podpora?

Stát poskytuje státní příspěvky, které se vyplácí účastníkovi v závislosti na výši měsíční splátky. Hodnota státního příspěvku se pohybuje od 50 do 150 Kč. Dále stát nabízí daňové úlevy, které se vztahují na výši měsíčního příspěvku účastníka přesahující 500 Kč.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.Jak bude vyplácena penze?

Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Místo penze lze naspořené prostředky získat najednou ve formě jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné.

Jak funguje penzijní fond?

Penzijní fond spravuje příspěvky účastníků a státu. Fond tyto prostředky v souladu se zákonem investuje do státních i soukromých dluhopisů (bez limitu), hypotečních zástavních listů (bez limitu), akcií a podílových listů (max. 25 %), nemovitostí a movitých věcí (max. 5 %) nebo je ukládat na účty u bank (bez limitu, max. 10 % u jedné banky). Fond také může investovat v zahraničí a to výhradně do státních dluhopisů členských zemí OECD. Hospodaření fondu podléhá státnímu dozoru. Výnosy (min. 85 %) se každoročně rozdělí mezi účastníky.

Hlavní výhody penzijního připojištění

 • státní příspěvek od 50 do 150 Kč měsíčně
 • daňová úspora při měsíční úložce převyšující 500 Kč
 • zaměstnavatel může příspěvek na vaše penzijní připojištění odečíst ze svého daňového základu až do výše 3 % vašeho vyměřovacího základu
 • doplňkové programy v podobě zvýhodněných pojištění nebo spořicích platebních karet

Nevýhody penzijního připojištění

 • zhodnocení penzijních fondů i přes státní příspěvky a daňové výhody nepokrývá inflaci, celkově je velmi nízké
 • po dobu spoření nelze s vkladem bez sankce a ztráty státních příspěvků nakládat
 • vklady nejsou pojištěny

Kdo prodává penzijní připojištění

 1. AEGON Penzijní fond
 2. Allianz penzijní fond
 3. AXA penzijní fond
 4. ČSOB Penzijní fond Progres
 5. ČSOB Penzijní fond Stabilita
 6. Generali penzijní fond
 7. ING penzijní fond
 8. Penzijní fond České pojišťovny
 9. Penzijní fond České spořitelny
 10. Penzijní fond Komerční banky

Druhy vyplácených penzí

Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Pokud účastník nemá na penzi právo či ji odmítne, může využít odbytného nebo jednorázového vyrovnání.

 • Starobní penze je základní dávkou z penzijního připojištění. Podmínkou pro její získání musí spořit nejméně 60 měsíců a dosáhnout věku 60 let nebo získání starobního důchodu. Délka výplaty penze a její výše závisí na penzijním plánu. Obvykle je nabízena doživotní penze a doživotní penze se zaručenou dobou výplaty.
 • Výsluhová penze je dávka, která má umožnit účastníkovi vybrat si část prostředků fondu ještě před vznikem nároku na starobní penzi. Nárok na ni vznikne po patnácti letech spoření.
 • Invalidní penze vzniká účastníkovi, který spořil nejméně 3 roky a zároveň mu byl státem přiznán plný invalidní důchod. Způsob vyplácení invalidní penze je stanoven penzijním plánem.
 • Pozůstalostní penze vzniká v případě smrti účastníka. Podmínkou jejího přiznání je splnění minimální pojistné doby tří let. Pozůstalostní penze je vyplácena osobě nebo osobám určených ve smlouvě.
 • Jednorázové vyrovnání umožňuje vybrat naspořené prostředky najednou a ne formou vyplácené penze. Podmínkou je získání nároku na danou penzi. Jednorázové vyrovnání náleží výhradně účastníkovi – nevztahuje se proto na pozůstalostní penzi.
 • Odbytné náleží účastníkovi, který platil příspěvky alespoň 12 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi a rozhodl se zcela ukončit penzijní připojištění. Nárok na odbytné mají dále oprávněné osoby (nebo dědici) určené ve smlouvě v případě, že účastník zemřel aniž by získal penzi a nevznikl nárok na pozůstalostní penzi. Součástí odbytného není státní příspěvek ani výnos ze státního příspěvku, které se vrací do státního rozpočtu.

Daňové výhody

Na základě novely zákona o penzijním připojištění č. 170/1999 Sb. vznikla účastníkům penzijního připojištění možnost uplatnit některé daňové výhody v souvislosti s připojištěním. Možnost daňových výhod vstoupila v platnost 1. 1. 2000 a vztahuje se na všechny smlouvy o penzijním připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření a typ penzijního plánu. Cílem těchto úprav bylo zatraktivnit spoření částek nad 500 korun měsíčně a motivovat zaměstnavatele k příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům.

Výhody pro zaměstnance – účastníky penzijního připojištění:

 • Pro zaměstnance je příspěvek na jeho penzijní připojištění od zaměstnavatele příjmem osvobozeným od daně z příjmu, a to až do výše 5 % vyměřovacího základu.
 • Účastník penzijního připojištění má možnost snížit svůj základ daně o jím (nikoli zaměstnavatelem) zaplacené příspěvky na penzijní připojištění převyšující částku 6 000 Kč ročně (na částku 6 000 Kč pobírá státní příspěvek). Maximálně je možno za jedno zdaňovací období odečíst 12 000 Kč. Daňový odečet se uplatňuje zpětně při ročním zúčtování – nelze proto snížit výši měsíčních záloh.

Výše měsíčního příspěvku účastníka pro využití všech výhod poskytovaných státem činí 1 500 Kč (na 500 Kč se vztahuje státní příspěvek, max. 1 000 Kč lze uplatnit při daňových výhodách). Kromě toho lze ještě využít výhody spojené s příspěvkem placeným zaměstnavatelem.

Výhody pro zaměstnavatele:

 • Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako daňový náklad a to až do výše 3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. vlastně do 3 % hrubé mzdy zaměstnance. Limit 3 % se nevztahuje k celkovému objemu mezd, ale individuálně ke každému zaměstnanci, kterému je příspěvek vyplácen, a počítá se odděleně ke mzdě za každý měsíc (nikoliv v ročním zúčtování).

Pro zaměstnavatele je tak výhodnější přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění do 3 % jeho měsíční hrubé mzdy, než mu o stejnou částku zvýšit mzdu, neboť z příspěvků nemusí platit sociální pojištění za zaměstnance (35 %). Tento postup je výhodný i pro zaměstnance, neboť z příspěvků od zaměstnavatele nemusí odvádět daň ani sociální a zdravotní pojištění.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!