Pojištění vozidelVaše vozidlo lze pojistit dvěma způsoby. Jednak budete potřebovat povinné ručení – tedy zákonné pojištění vozidel, které chrání proti škodám způsobeným provozem vozidla nebo volitelné havarijní pojištění, které chrání vozidlo samotné. Pojištění vozidel je velmi žádané, proto jej naleznete v nabídce téměř každé pojišťovny. Náš web vám umožňuje lepší orientaci v nabídce jednotlivých pojišťoven. Navíc jsou tyto služby zdarma.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Zákonné pojištění vozidel

Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla. Pojištění vozidel pravidelně kontroluje Česká kancelář pojišťoven (ČKP), která porovnává údaje z registru vozidel s údaji o pojištěných autech od všech pojišťoven. Pokud nejste pojištěni nebo nesouhlasí-li 2 z 3 údajů (číslo velkého technického průkazu, VIN – identifikační číslo vozidla a RZ – registrační značka) budete vyzváni k úhradě sankčních poplatků.

 Sankce za provoz bez pojištění vozidla

ČKP podle zákona vymáhá za každý den, kdy je vozidlo nepojištěné, poplatek dle kategorie vozidla od 20 Kč do 300 Kč. Měsíc nepojištěného osobního vozidla tak vyjde přibližně na 1500 Kč. Dle platné legislativy (zákon č.168/1999) hrozí při neuzavřeném pojištění motorových vozidel ze zákona sankce od 5.000,- až do výše 40.000,- Kč. Jediným dokladem prokazují pojištění je zelená karta. Do 31.12.2010 platí přechodná doba pro oba typy zelených karet (starý vzor – podpis na zelené kartě, nový evropský vzor – bez podpisu, s asistenčními službami). Po tomto datu je nutné mít ve vozidle pouze nový vzor zelené karty.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu.

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění je volitelné pojištění, které chrání především škody na Vašem automobilu či motocyklu. Podmínky, aktuální informace a kalkulátor sazeb havarijního pojištění jsou samozřejmě zdarma k dispozici. Pokud budete porovnávat včetně sazeb povinného ručení, myslete na to, že pojišťovny za současné uzavření obou pojištění poskytují slevy.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Havarijní pojištění vozidla a motocyklu

Sazby havarijního pojištění aut jsou většinou výrazně nižší než havarijní pojištění motocyklu. Pokud se standardní sazba u pojištění vozidla pohybuje mez 4-10 procenty, u pojištění motocyklu to může být až 30% z ceny vozidla.

Zákonné pojištění

 • vlastník vozidla
 • spoluvlastník vozidla
 • řidič cizozemského vozidla, pokud nevlastní zelenou kartu, která platí i na území České republiky

Zákonné pojištění není povinen uzavřít:

 • řidič cizozemského vozidla s platnou zelenou kartou
 • složka integrovaného záchranného systému
 • vozidla Ministerstva obrany používaná Vojenským zpravodajstvím
 • vozidla Ministerstva vnitra používaná Úřadem pro zahraniční styky a informace
 • vozidla Bezpečnostní informační služby
 • vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování
 • vozidla sborů dobrovolných hasičů obce

Povinné ručení je řešeno zákonem č. 168/1999 Sb. Dokladem o tomto pojištění je zelená karta, kterou prokazujete platnost zákonného pojištění u vašeho vozidla.

Způsoby sjednání zákonného pojištění vozidel

 • na pobočkách pojišťoven
 • na webových stránkách k tomu určených

Povinnost uzavřít zákonné pojištění vozidel (povinné ručení) ukládá vlastníkovi vozidla zákon. Výběr pojišťovny již závisí na jeho osobním rozhodnutí. Povinné ručení lze uzavřít na pobočkách jednotlivých pojišťoven nebo on-line. Nevýhodou osobního sjednávání na pobočkách je nemožnost srovnání s produkty dalších pojišťoven. V současné době se jako ideální způsob jeví možnost využít speciálních webových stránek, které po vyplnění dotazníku, během chvilky porovnají nabídky od jednotlivých pojišťoven – rychlé a přehledné porovnání všech nabídek povinného ručení umožňuje i náš web. Na základě tohoto porovnání si velmi rychle vyberete ideální nabídku povinného ručení právě pro vás a vaše auto.

Pojistná smlouva

K tomu, aby zákonné pojištění vozidla (povinné ručení), nabylo platnosti, je třeba podepsat pojistnou smlouvu mezi pojištěným (vlastník vozidla) a pojišťovnou. Na základě podepsané pojistné smlouvy o povinném ručení vydá pojišťovna pojištěnému zelenou kartu, která je jediným platným dokladem o zákonném pojištění vozidel. Tuto kartu je pojištěný povinen nosit při sobě, aby ji mohl kdykoliv předložit na žádost příslušným státním úředníkem.

Pojistná smlouva o zákonném pojištění vozidel musí obsahovat:

 • údaje o vozidle a pojištěném
 • dobu pojištění
 • výši pojistného
 • splatnost pojistného a způsob úhrady
 • formu oznámení pojistné události

Sankce

V případě, že nemáte uzavřené zákonné pojištění vozidel, vystavujete se možností udělení pokuty ve výši až 40 000 Kč. Navíc za každý den, kdy nebylo povinné ručení sjednáno, musíte uhradit tzv. sankční pojistné ve výši 20 až 300 Kč za den. Výše sankčního pojistného závisí na kategorii vozidla. V případě, že nepojištěný je viníkem pojistné události, bude škoda poškozenému uhrazena z garančního fondu ČKP (Česká kancelář pojistitelů), kterou budou následně vymáhat na viníkovi. Další pokuty hrozí v případech nepředložení zelené karty (musí být podepsaná pojistníkem) a v případech, kdy vlastník neodevzdá registrační značku a osvědčení o registraci vozidla.

Nabídky povinného ručení se liší

Konkurenční prostředí vede k výrazným rozdílům mezi nabídkami zákonného pojištění vozidel od jednotlivých pojišťoven, které se snaží každým rokem překládat výhodnější nabídky.

Nabídky povinného ručení se rozchází:

 • v ceně pojistného
 • výši limitu pojistného plnění
 • rozsahem základní nabídky
 • rozsahem asistenčních služeb
 • v nabídce doplňkových pojištění
 • v nabídce a výši bonusů a slev

Cena pojistného zákonného pojištění vozidel se odvíjí od objemu motoru, roku výroby, výkonu vozidla, druhu vozidla. Pojišťovny také přihlíží k věku a trvalému pobytu pojištěnému. Minimální limit pojistného plnění je definován v zákoně o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla ve výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví, majetku a ušlém zisku. Pojišťovny nabízí varianty povinného ručení až do výše 100 mil. Kč. Základní rozsah u zákonného pojištění vozidel kryje škody na zdraví či usmrcením, na majetku a na ušlém zisku. Některé pojišťovny do základní nabídky zahrnují i právní ochranu pojištěného. Pojišťovna Kooperativa má v základní nabídce dokonce obsaženo i živelní pojištění.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!