PojišťovnyPojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje, tj. na základě smlouvy o pojištění (pojistné smlouvy) s pojišťujícím subjektem (pojistníkem) a placení pojistného finančně kryje pojištěná rizika pojištěného subjektu (pojištěnce), tj. proplácí v případě škodní události (pojistné události) pojištěnému subjektu (pojištěnci) náhradu škody nebo její určenou část. Pojištění některých rizik může být povinné ze zákona. V České republice je povinné ze zákona například zdravotní pojištění osob a některá pojištění odpovědnosti, zejména povinné ručení provozu motorových vozidel nebo pojištění podnikatelů pro případ pracovních úrazů. Ostatní pojištění jsou dobrovolná na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou. Její zákonnou součástí bývají všeobecné pojistné podmínky, které v České republice vydává Ministerstvo financí a pojišťovny je musí dodržovat. Jednotlivé pojišťovny mohou krýt rizika plynoucí ze smluv s klienty z podnikatelské sféry z vlastních prostředků jen z určité části. Zbývající část rizik, zejména pro velké a také méně běžné případy pojištění podniků běžně sjednávají u jiné pojišťovny buď společné pojištění, anebo je mohou smluvně přenést na specializovanou institucí, zajišťovnu. Pojišťovny v České republice jsou zřizovány v rámci koncesního systému, tzn. žádná organizace nemůže podnikat v pojišťovnictví bez povolení státního orgánu. Toto povolení uděluje Ministerstvo financí na základě žádosti podnikatelů. Před podáním žádosti je třeba složit peněžní prostředky ve výši minimálně 10 miliónů Kč, protože každá nově vznikající pojišťovna musí být dostatečně kapitálově vybavena, aby hned od počátku mohla vyplácet pojistné plnění.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu.

Pojišťovny v České republice

Pojišťovny dosahují průměrně okolo 25% čistého zisku z obratu, což je mnohem více ve srovnání s automobilkami, které mnohdy dosahují zisku z obratu jen okolo 2%. Ziskovost pojišťoven překonává všechny jiné velké podniky, jako jsou dopravní podniky, automobilky, ale třeba i obchodní řetězce. Pojišťovny působící v České republice mohou mít formu akciové společnosti, družstva nebo i státního podniku. Kromě tuzemských mohou mít v České republice zastoupení i zahraniční pojišťovny. Některé druhy pojištění mohou poskytovat i banky, spořitelny, případně cestovní kanceláře.

 Seznam pojišťoven působících v České republice

V České republice působí celkem 54 pojišťoven.

 • Allianz pojišťovna
 • Aviva životní pojišťovna
 • AXA pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Česká pojišťovna
 • ČSOB Pojišťovna
 • D.A.S. pojišťovna právní ochrany
 • DIRECT Pojišťovna
 • Evropská Cestovní Pojišťovna
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost
 • Generali Pojišťovna
 • HALALI, všeobecná pojišťovna
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • ING pojišťovna
 • ING Životná poisťovňa
 • Inter Partner Assistance
 • Komerční pojišťovna
 • KUPEG úvěrová pojišťovna
 • Kooperativa, pojišťovna
 • Maxima pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • Pojišťovna Amcico / MetLife Amcico
 • Pojišťovna České spořitelny
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Servisní pojišťovna
 • Slavia pojišťovna
 • Triglav pojišťovna
 • UNIQA pojišťovna
 • Victoria-Volksbanken pojišťovna
 • Vitalitas pojišťovna
 • Wüstenrot, pojišťovna
 • Wüstenrot, životní pojišťovna

Česká pojišťovna, a.s

Počátky České pojišťovny se datují k roku 1827 a k První české vzájemné pojišťovně. Díky nekonkurenčnímu prostředí čech si Československá pojišťovna v letech 1948 – 1991 držela své monopolní postavení u nás. Přestože nyní na českém pojistném trhu panuje velká konkurence, Česká pojišťovna se stále drží v úzké špičce českého pojišťovacího trhu. Česká pojišťovna má pro své klienty připravené jak životní, tak neživotní pojištění. Myslí taktéž na svou firemní klientelu, pro kterou připravila širokou nabídku svých služeb i produktů. Sortiment České pojišťovny tedy zahrnuje kompletní pojištění pro občany, podnikatele i průmysl. Česká pojišťovna se řadí mezi jediných 12 pojišťoven na českém pojistném trhu, které poskytují i povinné ručení.Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Česká pojišťovna podporuje následující projekty:

 • Galerie ČP
 • Nadační fond ochrany památek
 • Depozitář umění
 • Letní shakespearovské slavnosti
 • Olympijský tým
 • Hokej
 • ČP Octavia CUP
 • Velká pardubická
 • JágrTeam

Mezi další projekty, které ČP podporuje patří: Tomáš Enge, Jarek Janiš, Karel Loprais, Jan Charouz, Lukáš Pešek. Navíc se ČP zapojuje se i do velké kampaně dopravní bezpečnosti.

Sídla a zaměstnanci

Pro klienta České pojišťovny je zajištěn pohodlný, dostupný a časově nenáročný servis díky více než 4100 zaměstnancům. Česká pojišťovna působí ve 29-ti obchodních regionech. K osobní návštěvě může klient využít až 3000 obchodních míst po celé České republice, kde má možnost si prohlédnout a popřípadě i sjednat služby nabízené Českou pojišťovnou.

Povinné ručení

Povinné ručení České pojišťovny je rozděleno do tří základních kategorií, které se od sebe liší výší pojistného plnění v případě pojistné události. Klient si může vybrat z následujících:

 • Start
 • Standard
 • Exclusive

Česká pojišťovna připravila pro své klienty výhodný bonus nejlepšího řidiče v rodině. Pokud má klient v rodině řidiče,který má uzavřené povinné ručení u České pojišťovny, může svůj bonus převést až na tři další vozidla v rodině, čímž mohou rodinný příslušníci získat bonus až ve výši 50%. Spočítejte si své nejlevnější povinné ručení.

Pojištění domácností

Pojištění vybavení domácnosti zajišťuje svým klientům kompletní ochranu zařízení domácnosti. U České pojišťovny má klient zaručeno vysoké pojistné plnění i na ochranu cenných předmětů.

Pojištění vybavení domácnosti České pojišťovny zahrnuje například:

 • požár, výbuch
 • vichřice
 • přímý úder blesku
 • pád letadla
 • povodeň, záplava, krupobití
 • sesouvání půdy, pád stromů
 • tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení
 • voda vytékající z vodovodního zařízení
 • přetlak nebo zamrzání vody
 • odcizení a vandalismus
 • odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci
 • poškození nebo zničení stavebních
 • připojištění skel, přepětí, nárazu vozidla


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!