Povinné ručeníUzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí majiteli pokuta až do výše 40 000 Kč. Navíc ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Chrání vás před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. U závažných nehod mohou částky za věcné škody a škody na zdraví dosahovat řádově miliony korun. Povinné ručení hradí věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění, škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných, škody, které mají povahu ušlého zisku a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb.

Pro koho je povinné ručení určeno?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení má v souladu s ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR, který toto bude provozovat na veřejných komunikacích.

Co vše pojistka pokrývá

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy vám ale neuhradí škodu na vašem vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. Pojištění se rovněž nevztahuje na škodu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil. Povinné zákonné pojištění vozidel se nevztahuje na cizozemská vozidla s cizí státní poznávací značkou nebo vozidla, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se dále nevztahuje na trolejbusy, vozidla zařazené do integrovaného záchranného systému a invalidní vozíky.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Jaké škody pojištění nekryje?

Ne všechny škody jsou však z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hrazeny. Pojištění se nevztahuje na škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě „blízké“ se kterou žil v době vzniku škody ve společné domácnosti (např. manžel, dítě apod.) vyjma škod, které vzniknou osobě „blízké“ v souvislosti s poškozením zdraví.Platí povinné ručení i pro cesty do zahraničí

Ano, povinné ručení platí i v zahraničí. Dokladem o tom je tzv. zelená karta, kterou pojišťovna vydá na požádání. Zelená karta je v některých zemích povinným dokladem, bez něhož není vozidlo vpuštěno přes hranice.

Jaké jsou limity plnění povinného ručení

Minimální výše je stanovena ze zákona na 35 mil. Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Škodu, která tento limit přesáhne, musí pojištěný zaplatit sám. Kromě minimální výše limitů, nabízí většina pojišťoven i vyšší limit plnění, jímž lze předejít spoluúčasti i při větších nehodách.

Jak mohu získat slevu na povinné ručení

Jezděte bez nehod. Pojišťovny se snaží zvýhodnit dobré řidiče a znevýhodnit řidiče s velkým počtem zaviněných nehod pomocí systému bonusů (slev na pojistném) a malusů (zvýšením pojistného).

Hlavní výhody povinného ručení

 • pojistná ochrana v případě způsobené škody
 • asistenční služby platné i pro případ poruchy nebo jiné nehody
 • řada doplňkových připojištění
 • slevy pro slušné řidiče
 • evropská platnost pojištění

Dejte si pozor na:

 • nízké limity pojištění
 • výluky pojišťoven (jsou různé a často souvisejí s cenou pojištění)
 • absenci některých států na zelené kartě

Kdo prodává povinné ručení

 1. Allianz pojišťovna
 2. AXA pojišťovna
 3. Česká podnikatelská pojišťovna
 4. Česká pojišťovna
 5. ČSOB Pojišťovna
 6. DIRECT Pojišťovna
 7. Generali Pojišťovna
 8. Hasičská vzájemná pojišťovna
 9. CHARTIS EUROPE
 10. Kooperativa pojišťovna
 11. Slavia pojišťovna
 12. Triglav pojišťovna
 13. UNIQA pojišťovna
 14. Wüstenrot pojišťovna

Kolik stojí povinné ručení?

V minulém století si nikdo s povinným ručením nemusel lámat hlavu. Na trhu figurovala pouze jedna pojišťovna (Česká pojišťovna), která měla tento produkt ve své nabídce. Otevření trhu v roce 2000 přivítali nejen ostatní komerční pojišťovny nabízející povinné ručení, ale i klienti. Zvýšená nabídka přinesla ostřejší konkurenční podmínky a také potřebu pojišťoven odlišit se od ostatních a přinést řidičům důvod, proč jejich pojišťovna je ta pravá. Proto na základě statistik nehodovosti pojišťovny provádějí pečlivou segmentaci na trhu povinného ručení a zvýhodňují některé skupiny řidičů.

Co ovlivňuje výši sazeb?

Již dávno tedy neplatí, že cenu pojistného ovlivňuje pouze druh vozidla a kubatura, tj. objem válců. O výši sazeb rozhoduje řada kritérií. Které to jsou? Každá pojišťovna má při stanovování sazeb své vlastní postupy a metody, každá zohledňuje vlastní faktory. Podívejme se blíže, co vše může cenu povinného ručení ovlivnit.

Vozidlo

 • Druh vozidla – základní členění vozidel na motocykly, osobní a nákladní automobily
 • Objem válců – s rostoucím objemem roste i výše sazeb
 • Výkon motoru – nejen objem motoru, ale i jeho výkon ovlivňuje konečnou výši pojistného (stejně jako u objemu i v tomto případě platí přímá úměra)
 • Užití vozidla – pokud neužíváte vozidlo pro soukromé účely, ale např. jako vozidlo taxislužby nebo autoškoly, budete mít sazby o něco vyšší
 • Stáří vozidla – majitelé novějších vozidel si připlatí

Pojistník

 • Typ klienta – záleží, zda vozidlo užíváte jako soukromá osoba nebo podnikatel či právnická osoba
 • Věk – mladí si u některých pojišťoven musí nějakou tu korunu připlatit
 • Odpovědnostní limity – záleží na tom, jakou výši krytí případných škod na zdraví a majetku si pojistník zvolí
 • PSČ – pojišťovny stanovují sazby pro jednotlivé okresy, záleží na rizikovosti místa. Nejrizikovější, a tudíž i nejdražší je Praha.
 • Frekvence placení – ten, kdo platí ročně, má u některých pojišťoven slevu
 • Počet měsíců bez nehody – od roku 2000 je každý rok bez nehody oceněn 5 %ní slevou, naopak každá způsobená nehoda konečnou sazbu pojistného zvyšuje

Nadstandardy a výhody

Sazby pojistného však mohou ovlivnit i další skutečnosti. Některé pojišťovny nabízejí přijatelnější sazby ženám, lékařům nebo invalidním občanům. Vzhledem k tvrdé konkurenci lákají pojišťovny nové klienty také na benefity v podobě asistenčních služeb, slev na havarijním nebo jiném pojištění.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!